BölmələrRU
Xidmətlər
 

İnsan bioritmlərini bərpa edir - Yuxusuzluq və nevroza qarşı alman preparatı

 Neurexan - insan bioritmlərini bərpa edir!

Almaniyanın 89 klinikasında Voldşuç R. Və Kleyn P. rəhbərliyi ilə gec yuxuya getmə, keyfiyyətsiz yuxu, gecələr tez-tez ayılma, fasiləli səthi yuxu, həyat fəaliyyətinin pisləşməsi kimi şikayətlərdən əziyyət çəkən 409 pasiyent (18-75) üzərində açıq prospektiv koqort müayinə aparılır. Pasiyentlər 2-3 tablet gündə 3 dəfə olmaqla NEUREXAN preparatı qəbul edir. Pasiyentlərin 22%-i isə əlavə olaraq yatmazdan qabaq NEUREXAN preparatı qəbul edirlər. 45 günlük Neurexan qəbulu ilə aparılan müalicədən sonra pasiyentlərdə yuxunun davametmə müddəti normallaşmış, keyfiyyətli yuxu təmin olunduğu üçün gündüz yorğunluğu aradan qalxmışdır. Pasiyentlərin 83%-i öz vəziyyətlərini "çox yaxşı” və "yaxşı” olaraq qiymətləndirmişdir. NEUREXAN pasiyentlərin 65%-də yuxu tsiklini 3-7 gün ərzində normallaşdırmışdır.
 

 
 
- NEUREXAN – 30-60 dəqiqə sonra təsir göstərir.
• NEUREXAN – müalicəvi effektini bir neçə saat saxlaya bilir.
• NEUREXAN – qəbul olunduqdan 2-3 saat sonra EEQ –də β1və β2 dalğalarının tezliyinin azaldır. Yəni, qlutamat və qamma amin yağ turşusu sintezinə təsir göstərir. (Qrafik №1)

• NEUREXAN – neyrotransmitterlərin aktivliyini müxtəlif yollarla requlyasiya edir.
• NEUREXAN – serotonin və dopamin sintezinə güclü təsir göstərir.
• NEUREXAN – EEQ(elektroensefaloqrafiya) – ritmlərini tənzimləyir. Xüsusilə də α2- və β1- dalğalarına təsir göstərir.
• NEUREXAN – gündüz yuxululuq vermir.
• NEUREXAN – uzunmüddətli istifadəsi tamamilə təhlükəsizdir və dərman asılılğı, öyrəşmə yaratmır.


 
NEUREXAN preparatının təsir mexanizmi onun tərkibinə daxil olan komponentlərə əsasən izah olunur.

Preparatın tərkibindəki komponentlər nano-miqdarlarda olduğu üçün

1. Orqanizm tərəfindən yaxşı mənimsənilir.
2. Nəticədə, digər bitki tərkibli preparatlardan fərqli olaraq güclü və sürətli müalicəvi effekt meydana çıxır.
3. Mərkəzi sinir sistemi səviyyəsində pozulmuş prosesləri tənzimləyir.
1. Passiflora incarnate • Perfuziyanı yaxşılaşdırır və qanı duruldur • Sakitləşdirici effektə malikdir. • Benzodiazepin reseptorlarının konkurent ingibitorudur.
2. Avena sativa • Antihistamin • Anksiolitik • Spazmolitik effektlərə malikdir. • Qan damarlarını genişləndirir. • Serotonin miqdarını tənzimləyir. • MAO – ingibitorudur.
3. Coffea Arabica- • Psixovegetativ sistemə təsir göstərir. • Bronxospazmı aradan qaldırır.
4. Zincum isovalerianicum • Mərkəzi sinir sistemində oyanıqlığı aradan qaldırır.
 

Beləliklə, NEUREXAN preparatı

- Yuxu pozğunluğu
- Nervoz
- İmtahan qorxusu
- Həddən artıq həyəcan, oyanıqlıq və narahatlıq zamanı qəbul edilir.

Preparat tablet formasında buraxılır.
Tel: (012) 430 30 10